Bijzon en benedenbijzon (voorplaat foto)
Published in Zenit 2(5), mei in 1975
G. P. Können
Foto van een bijzon, benedenbijzon en een verticale boog ertussen, genomen vanuit een vliegtuig in maart 1972.