Bijzonpolarisatie
Published in Zenit 4, 399- 400 in 1977
G. P. Können
Halo's zijn sterk gepolariseerd. Niet door reflectie, maar door dubbelbreking. Daarom is de polarisatie beperkt tot zijn binnenste randje. Vooral bij bijzonnen is dat goed te zien: als men hem met een polarisatiefilter voor het blote oog bekijkt en dat filter ronddraait, dan schuift de bijzon heen en weer. Dit verschijnsel was nog niet eerder bekend.