Regenbogen en halos
Published in Nautisch Technisch Tijdschrift 4, 51-53 in 1980
G. P. Können
De regenboog is het bekendste, maar niet het meest voorkomende kleurige verschijnsel dat zich aan de hemel kan vertonen. Een geoefend waarnemer zal bemerken dat er vaak andere bogen verschijnen, die in fraaiheid zeker niet voor de regenboog onder hoeven doen.