Grensmagnitude bij totale eclips (ingezonden brief)
Published in Zenit 27, 38 in 2000
G. P. Können
Volgens de literatuur bedraagt deze +3. De helderheid van de hemel is tijdens de totaliteit vergelijkbaar met die tijdens schemering als de zon 5-5,5 graad onder de horizon staat.