Halocomplex op de Zuidpool (voorplaat foto)
Published in Zenit 35(4), april in 2008
G. P. Können
Halocomplex op de Zuidpool, opgenomen op 2 januari 1998. Het complex bevat exotische halos zoals de Parry bogen en andere uiterst zeldzame halovormen.