Hydrologie en klimaatverandering
Published in Het Waterschap 7, 190-194 in 1996
P. J. W. de Wildt, G. P. Können
Een overzicht wordt gegeven van de oorzaken van klimaatverandering door het broeikaseffect en van het effect ervan op de waterhuishouding.