Een speurtocht naar vroegere El Niño's
Published in Zenit 25, 472-475 in 1998
G. P. Können, M.H. Kaltofen
De afgelopen paar jaar heeft het KNMI ondferzoek gedaan om El Niño's uit de negentiende eeuw te reconstrueren. Ondanks diverse voetangels en klemmen bleek het toch mogelijk om op basis van objectieve gegevens de bestaande El Niño-reeks van 130 jaar met zo'n dertig jaar te verlengen. Hiermee is belangrijk achtergrondmateriaal beschikbaar gekomen voor het onderzoek naar klimaatvariabiliteit en broeikaseffect.