Broeikaseffect is (nog) niet aan te wijzen als oorzaak extreme regenval
Published in Natuur en Techniek 70(10) 28-29 in 2002
Günther Können
Na de overstromingen in Midden-Europa werd het broeikaseffect al snel als schuldige gezien. Zo simpel is het echter niet. Dit soort extremen is zo zeldzaam dat er nog geen verband is aan te tonen.