Sterrenwaarnemers op vacantie
Published in De Meteoor 22, 34-36 (1966) in 1966
G. P. Können
Een grafiek wordt gegeven om op- en ondergangstijden van planeten zoals gegeven in de sterrengids voor Utrecht, te reduceren naar andere plaatsen.