Commentaar op 'de "kunstmaanovergang" van 9 mei 1970'
Published in Hemel en Dampkring 69, 43 in 1971
G. P. Können
Het voorwerp dat Beekman en Schoenmaker tijdens het waarnemen van de Mercuriusovergang van 9 mei 1970 voor de zon langs zagen trekken, kan wel degelijk een kunstmaan geweest zijn. Dit in tegenstelling tot wat Klinkspoor beweert. (NB: de oplossingen van de vergelijking zijn x= +0,19; -0,23; -0,95, dus iets verschillend van wat destijds is gezegd).