De aardgebonden rotatie van Venus
Published in Zenit 6, 375 in 1979
G. P. Können
Vijf zonnedagen op Venus correspondeert op 4 uur na met precies één synodische omloop. Het vermoeden is dat er sprake is van een Aardgebonden rotatie.