Sterbedekkingen door planeten
Published in Zenit 8, 256-259 in 1981
G. P. Können, J. van Maanen
Na de bedekking in 1984 van λ Sgr door Venus volgt een periode van 50 jaar waarin geen enkele ster helderder dan grootte 3.5 door een planeet wordt bedekt. In de tijdspanne 1000-3000 zijn er maar 14 bedekkingen van sterren van de 1e grootte, waarvan één in de 21e eeuw.