Het waarnemen van de schemering tijdens de 'grijze nachten'
Published in De Meteoor 23, 57 in 1967
G. P. Können
In de zomermaanden wordt het niet echt donker. De grensmagnitude kan bepaald worden door sterren te tellen in geschikte waarnemingsgebiedjes.