Scenario's externe krachten voor WB21
Published in Commisie Waterbeheer 21e eeuw in 2000
A.G. Kors, F.A.M. Claessen, J.W. Wesseling, G.P. Können
De NW4 (Vierde Nota Waterbeheer) scenario's voor impactstudies in Nederland uit 1997 zijn aangescherpt in verband met de nadere specificaties vanuit de hoek van het waterbeheer. Deze scenario's hebben, tezamen met hun in het Engels geschreven update uit 2001, hebben tot 2006 de standaard gevormd voor impact studie in Nederland, waarna ze mede onder invloed van het verschijnen van het IPPC Fourth Assessment Report (4AR) werden vervangen door nieuwe scenario's.