Klimaatverandering en bodemdaling: gevolgen voor de waterhuishouding in Nederland
Published in Rijkswaterstaat in 1997
Projectteam NW4
Ten behoeve van de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) zijn de gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling op de waterhuishouding geïnventariseerd.