Noodweer (interview met ondermeer G. P. Können)
Published in Nederlands Dagblad, zaterdagbijlage 25 juli, blz 1 in 2009
H. Rozema
De interviewer vroeg zich af of het nu echt vaker dan vroeger noodweer is en hoe het nu staat met al die rampen die de pers halen. Antwoord: een hoop van die rampen zijn deels terug te voeren op wanbeleid (te lage dijken, bijvoorbeeld), maar het is altijd plezierig als je de natuur in plaats van de mens de schuld van kan geven.