Enkele moleculaire aspecten van de atmosferische temperatuuropbouw en van het broeikaseffect
Published in Private Document 2010/03 in 2010
G. P. Können
Er wordt uiteengezet waarom de verticale temperatuursopbouw is zoals hij is en waarom het broeikaseffect tot verwarming in de troposfeer en tot afkoeling in de stratosfeer leidt. Dit wordt gedaan aan de hand van generieke overwegingen met betrekking tot stralingseigenschappen van moleculen en de vervaltijden van aangeslagen toestanden van moleculen in de atmosfeer.