Genetische verwantschap tussen personen via het X/Y chromosomenpaar
Published in Private Document 2010/02 in 2010
G. P. Können
De genetische verwantschap tussen personen via de sex chromosomen werkt anders dan via de gewone chromosomen.  Een van de gevolgen hiervan is dat zusters biologisch gezien nauwer met elkaar verwant zijn dan met hun moeder of met hun eigen dochters.