Rijp en grondhalo’s, ruige rijp en onderkoelde mistbogen
Published in Zenit 38, 10-12 in 2011
G. P. Können
Rijp dat zich in rustig weer vormt, bestaat soms uit kristallen die regelmatig genoeg gevormd zijn om halo’s op te wekken. Dit gebeurde onder meer op 3 januari 2010; de betreffende halo lag op de grond. In ruige rijp – kam-achtige ijsvorming op voorwerpen door onderkoelde druppels -- vormen halo’s zich niet. Onderkoelde druppels kunnen tot ver onder het vriespunt in de lucht bestaan en verraden zich soms door een mistboog die te zien is als de onderkoelde druppeltjes door de zon beschenen worden. Dunne takjes vangen de (onderkoelde) druppels makkelijker dan dikke takken, dus op dunne takjes groeit de ruige rijp het hardst.