Apparatuur voor het opwekken en detecteren van boventhermische halogeen atomen (Doctoraalscriptie)
Published in University of Amsterdam and FOM Institute for Atomic and Molecular Physics, Amsterdam in 1970
G. P. Können
We hebben een apparaat gebouwd dat efficiënt halogeen bundels produceert in het electronvolt gebied. Mogelijke electon-tranfer experimenten in atom-molecuul botsingen worden besproken. Resultaten van een experiment om thermische halogeen bundels door middel van negatieve oppervlakte ionisatie te detecteren worden gepresenteerd. [NB: mijn proefschrift staat op de Engelse sectie van deze website, op de pagina ‘Physics and math’].