Overeenkomsten en verschillen tussen deeltjesstrooiïng en lichtstrooiïng
Published in Nederland Tijdschrift voor Natuurkunde 38, 265-271 en 283-287 in 1972
G. P. Können
De optische verschijnselen aan de hemel – kransen, regenbogen, halo’s en glories – kennen alle hun analogon in deeltjesstrooiing. Voorbeelden worden getoond van deze verschijnselen in de hoekverdeling van atoom-atoom strooiingsexperimenten.