Postbode
Published in Weergave (KNMI-blad) extra editie in 2009
G. P. Können
Artikel voor speciale uitgave van Weergave ter gelegenheid van de KNMI-pensionering van Dick Folkers.