Hoogwater in de Terschellinger haven
Published in Terschellinger Dagboek 2011/02 in 2011
G. P. Können
Op 12 november 2010 maakten wij een spectaculaire stormvloed mee die de Terschellinger haven blank deed staan. Aan de hand van enkele foto’s wordt dit hoogwater ‘een gezicht gegeven’, dat wil zeggen: boven het domein van dorre getallen getild. Maar tevens wordt aangegeven hoe zeldzaam zoiets is en hoeveel erger het kan.