Een regenboogreflectie die naar binnen krult
Published in Zenit 38, 172-177 in 2011
G. P. Können, C. Floor
Op een recente foto is een merkwaardige, naar binnen gekrulde weerspiegeling van een regenboog te zien. De weerspiegeling trad op in een gerimpeld wateroppervlak. De reden van de krulling is dat wij bij een weerkaatsing op golfjes die vér van ons weg zijn, alleen de ‘voorkant’ van de golfjes zien. Daardoor komt dicht bij de horizon het spiegelend vlak van lichtgolvend water scheef te staan. In het betreffende geval was de scheefheid 3°. Inspectie van het internet leert dat de gekrulde regenboogreflectie ook op sommige andere foto’s te zien is, maar niet als zodanig is herkend. NB: in het gedrukte artikel is onmiddellijk na blz. 275 een stuk hoofdtekst van 27 regels weggevallen. In bijgaande pdf is dit hersteld.