Schatten kun je pas als je goed kunt rekenen (ingezonden brief)
Published in NRC 42 no. 114, 11 feb 2012, Opinie & Debat, blz 8 in 2012
G. P. Können
Zonder inzicht in wetmatigheden bestaat geen gevoel voor marges. Bij het huidige basisonderwijs wordt training in cijferen gemarginaliseerd. Het is een utopie te denken dat de vaardigheid in schattend rekenen ontwikkeld kan worden bij afwezigheid van een fatsoenlijke basis in cijferen.