De donkerste avond valt kort na Sinterklaas; de donkerste ochtend pas tegen Nieuwjaar.
Published in Terschellinger Dagboek 2012/01 in 2012
G.P Können
Dit merkwaardige verschijnsel – het donker blijven van de ochtendspits in januari – zorgt voor jaarlijks terugkerende verbazing. Tegelijk is de datum van Sinterklaasavond perfect gekozen: vlak bij de donkerste avond.