Zuidpool en Vostok
Published in Twee bijdragen aan het boek ‘Door de kou bevangen’ (Red A.G.J. Buma, A.J.M. Scheepstra, R. Bintanja), ISBN 978-90-818264, blz 78 en 95 in 2016
G. P. Können
In de context van ’Vijftig jaar Nederlands onderzoek in de poolgebieden’ (de subtitel van het boek) wordt in twee bijdragen kort mijn belevenissen verteld tijdens mijn verblijf als eerste Nederlander ooit in de Amundsen-Scot South Pole Station op de geografische Zuidpool en in de Russische basis Vostok nabij de zogeheten ‘Pool van Ontoegankelijkheid’ – zijnde de enige twee permanent bemande bases in het diepe binnenland van het Antarctische continent.