Bijzon-polarisatie en het simpel schatten van de dubbelbreking van ijs
Published in Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde 84, 210-211 in 2018
G.P. Können
Een bijzon blijkt een sterk polarisatie effect te vertonen: je kan hem niet uitdoven, maar bij het waarnemen door een polarisatiefilter kan je hem heen en weer laten schuiven. Uit de mate van verschuiving is de dubbelbreking van ijs te berekenen. Deze verschuiving kan iedereen makkelijk zien, maar is 130 jaar onopgemerkt gebleven. Pas in 1977 wordt het effect voor het eerst in de literatuur genoemd.