Stagnerende zonsondergang door Nova Zembla effect
Published in Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde 85, 6-7 in 2019
S.Y. van der Werf, I. Spendel, H. Betlem, G.P. Können
In mei 2018 zagen wij een zonsondergang die op het laatst stagneerde: het laatste segmentje zon wilde minutenlang niet verdwijnen. Het stagneren hangt samen met het Nova Zembla effect, die een te vroege terugkeer van de zon bewerkstelligde bij de overwintering van Willem Barentsz op Nova Zembla. Voor zover ons bekend is dit de eerste maal dat in Nederland het Nova Zembla effect als zodanig is herkend.