Licht en kleurverschijnselen in de atmosfeer
Published in Zenit 4, 436-441 in 1977
G. P. Können
De kleur van de hemelkoepel kan zeer uiteenlopen. Behalve blauw kan hij variëren van wit naar loodgrijs en bij lage zonnestand van rood naar geel naar groen. Soms verschijnen er ook kleurrijke bogen of vlekken. De oorzaak van deze verscheidenheid is dat er naast moleculen andere deeltjes, zoals druppeltjes of stofdeeltjes,  in wisselende hoeveelheid in onze dampkring aanwezig kunnen zijn. De optische eigenschappen van deze deeltjes zijn bepalend voor de kleuren die we zien.