Luchtspiegelingen
Published in Weergave (KNMI-blad) 19(1) 10 in 2008
G. Burgers
Gerrit Burgers haalt in zijn column wat herinneringen op aan de wetenschappelijke activiteiten van Günther Können.