Published in Twee bijdragen aan het boek ‘Door de kou bevangen’ (Red A.G.J. Buma, A.J.M. Scheepstra, R. Bintanja), ISBN 978-90-818264, blz 78 en 95 in 2016
G. P. Können
In de context van ’Vijftig jaar Nederlands onderzoek in de poolgebieden’ (de subtitel van het boek) wordt in twee bijdragen kort mijn belevenissen verteld tijdens mijn verblijf als eerste Nederlander ooit in de Amundsen-Scot South Pole Station op de geografische Zuidpool en in de Russische basis Vostok nabij de zogeheten ‘Pool van Ontoegankelijkheid’ – zijnde de enige twee permanent bemande bases in het diepe binnenland van het Antarctische continent.
Published in Het Weer 13(5) okt/nov p. 20-23 in 2012
I. Rompa
Een gesprek over feiten, verbeelding,de romantiek van wolken en natuurlijk het klimaat: 'Een warme aarde is niet erg, een verwarmende aarde wel'. 
Published in NRC 42 no. 114, 11 feb 2012, Opinie & Debat, blz 8 in 2012
G. P. Können
Zonder inzicht in wetmatigheden bestaat geen gevoel voor marges. Bij het huidige basisonderwijs wordt training in cijferen gemarginaliseerd. Het is een utopie te denken dat de vaardigheid in schattend rekenen ontwikkeld kan worden bij afwezigheid van een fatsoenlijke basis in cijferen.
Published in Zenit 39(6) 34 in 2012
E. Mathlener
Tijdens de ‘lintjesregen’ van 27 april 2012 werd Mat Drummen (oud-directeur Stichting de Koepel) benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. KNVWS-lid Günther Können werd op dezelfde dag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau.
Published in Weergave (KNMI-blad) 21(2) 36-38 in 2010
P. Siegmund
Interview met Günther Können naar aanleiding van het feit dat hij - na C.M. Buys Ballot en H.F. Berlage - de derde KNMI-er is waar ooit een planetoïde naar is vernoemd.
Published in Zenit 37, 185 in 2010
C. de Jager
Op 29 augustus 1975 verscheen er een heldere nova in het sterrenbeeld de Zwaan. De Jager haalt hieraan herinneringen op. In de Nederlandse avondschemering is Nova Cygni 1975 als eerste opgemerkt door J.W. Schippers, G.P. Können en G. Peet, zes uur na zijn ontdekking door K. Osada in Japan. [zie ook het artikel ‘Nova Cygni 1975 ontdekt’ op de pagina Sterrenkunde van deze site]. Wij – De Jager en de drie co-ontdekkers -- hebben met deze ontdekking het laatste stukje negentiende-eeuwse sterrenkunde mogen meemaken.
Published in Private Document 2010/01 in 2010
G. P. Können
Een eenvoudig argument leert dat voor familieleden die verder dan 6 genetische stappen van elkaar verwijderd zijn, de genetische verwantschap in biologische zin verwaarloosbaar klein is. Dit is het geval tussen kinderen van achterneven en verder, en voor 7e of hogere graad voorouders/nakomelingen.
Published in Private Document 2010/02 in 2010
G. P. Können
De genetische verwantschap tussen personen via de sex chromosomen werkt anders dan via de gewone chromosomen.  Een van de gevolgen hiervan is dat zusters biologisch gezien nauwer met elkaar verwant zijn dan met hun moeder of met hun eigen dochters.
Published in Weergave (KNMI-blad) extra editie in 2009
G. P. Können
Artikel voor speciale uitgave van Weergave ter gelegenheid van de KNMI-pensionering van Dick Folkers.
Published in JPL in 2009
IAU
At the IAU meeting of December 2009 Minor Planet 12157 (an asteroid) received the name Können, after me. Its diameter is about 5 km. Asteroid Können is at 2.4 AE from the sun and circles the sun in 3.75 year. The naming is formalized on 2 Dec 2009. [NB: het aangehechte artikeltje is uit de Soester Courant].
Published in Weergave (KNMI-blad) 19(1) 10 in 2008
G. Burgers
Gerrit Burgers haalt in zijn column wat herinneringen op aan de wetenschappelijke activiteiten van Günther Können.
Published in Gedenkboek Hennie Kelder in 2008
G. P. Können
Artikel voor het gedenkboek ter gelegenheid van de KNMI-pensionering van Hennie Kelder, het gezicht van het Nederlandse Ozon-onderzoek.
Published in Private Document 2005/05 (NL) in 2005
G. P. Können
Ik was door de Europese ruimtevaartorganisatie ESA uitgenodigd om de landing van de Huygens sonde op Titan bij te wonen in het European Space Operation Centre in Darmstadt, Duitsland (ESA-ESOC). De reden van de uitnodiging was dat ik bij het Huygens project betrokken ben in verband met de jacht op mogelijke halo’s in de Titan atmosfeer. Hier volgt het heet-van-de-naald verslag van mijn ervaringen.
Published in Weergave (KNMI-blad) 13(2) 9 in 2002
G. P. Können
Op heldere wijze worden de negatieve milieu-aspecten van passieve sportbeoefening uiteengezet. Maatregelen worden voorgesteld om op KNMI-schaal de medewerkers tegen de risico's van passief meesporten te beschermen. NB: van al mijn publicaties heeft dit artikel verreweg de meeste reacties opgeleverd.
Published in Reformatorisch Dagblad, 8 december in 2000
J. Visscher (interview met G.P. Können)
Tijdens mijn eerste Zuidpoolexpeditie (1989/90) stond email in de kinderschoenen. Met kunst en vliegwerk kreeg ik toch berichten door naar het thuisfront. In 1997/1998 ging het al aanzienlijn gesmeerder – waarmee de ‘splendid isolation’ ook voor de Zuidpool grotendeels tot het verleden behoorde.
Published in Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde 65, 304-306 in 1999
G. P. Können
Dagboek opgemaakt tijdens mijn derde Antarctische expeditie: die naar de Zuidpool in het seizoen 1997/1998.
Published in Zenit 33 37-41 in 1993
G. P. Können
Een verslag wordt gegeven van de wetenschappelijke en persoonlijke belevenissen tijdens onze eerste Zuidpoolexpeditie (seizoen 1989/90) en tijdens onze tweede Antarctische expeditie in 1990/91 naar het Russische station Wostok.
Published in Circumpolar Journal 5 (3/4) 1-6 in 1990
G. P. Können
Een verslag wordt gegeven van de wetenschappelijke en persoonlijke belevenissen tijdens onze eerste Zuidpoolexpeditie (seizoen 1989/90).
Published in Gemini 20(12), 12-13 in 1988
G. P. Können and J. Tinbergen
An account is given about our attempts at La Palma Observatory to detect ice crystals in the Venus’s atmosphere, including the drawback of a temporary instrumental malfunction and our subsequent fortune that we got the opportunity to scan a terrestrial halo in a Venus-spoiling cirrus deck.